κομπόστ τουαλέτα

μύγα παγίδα — μηδενική ρύπανση

Τρεις τουαλέτες αυτό το μέγεθος είναι αρκετά για μια τετραμελή οικογένεια, καθώς και τους φίλους τους. Όταν η τρίτη τουαλέτα κομποστοποίησης είναι πλήρης, το πρώτο είναι έτοιμο για συγκομιδή.

σχέδιο του κομπόστ τουαλέτα


Ανθρώπινο πεπτικό απόδοση είναι μικρότερη των δεκαπέντε τοις εκατό. Ως εκ τούτου? 85 τοις εκατό της αξίας των τροφίμων έχει κατατεθεί στις τουαλέτες κομποστοποίησης. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε πολλά διαμερίσματα τουαλέτας για την αποσύνθεση. Η συγκομιδή του κομπόστ είναι μια ευχάριστη εμπειρία? Μετά από επαρκή πέρασμα του χρόνου.