κατάλογος των διαρθρωτικών σχημάτων

μηχανικής χωρίς λόγια

Γραφικές # 1 Παράδειγμα σιδηρο τσιμέντο οπλισμός

Γραφικές #2 δεξαμενή οπλισμός

Γραφικές #2b δεξαμενή νερού αποστράγγισης

Γραφικές #2c Παράδειγμα για οπλισμό χάλυβα

Γραφικές #3 απλό καμάρας

Γραφικές #3b Ξύλο Δέσμη Αντικατάσταση

Γραφικές #4 Απλή γέφυρα στήριξης

Γραφικές #5 Μονό κομμάτι σχήματα στέγης

Γραφικές #6 παράδειγμα στήλες

Γραφικές #7 Γεωμετρική παράγοντες σχήματος

Γραφικές #8 Ευθεία τοίχο ανοικτό δοχείο (1 μέτρο βάθος)

Γραφικές #9 Σηπτική δεξαμενή

Γραφικές #10 μικρό φράγμα

Γραφικές #11 γλυπτός υπνοδωμάτιο

Γραφικές #12 μονολιθική τεχνική γλυπτική

Γραφικές #13 κορυφογραμμή αλυσοειδή καμπύλη