ดัชนีของรูปทรงการออกแบบ

ปัจจัยโครงสร้างกราฟิก

กราฟฟิค #1 กระดองตัวอย่างเช่น

กราฟฟิค #2 กระดองถังเก็บน้ำ

กราฟฟิค #2b ท่อระบายน้ำถัง

กราฟฟิค #2c
ตัวอย่างการการออกแบบเหล็กเสริมแรงอ่างเก็บน้ำ
สำหรับการศึกษาและการทดสอบ

กราฟฟิค #3 ซุ้มประตูช่วงกว้างของมือ

กราฟฟิค #3b ซ่อมไม้คาน

กราฟฟิค #4 การสนับสนุนสะพานเล็ก

กราฟฟิค #5 รูปทรงหลังคา

กราฟฟิค #6 คอลัมน์ตัวอย่างการ

กราฟฟิค #7 ปัจจัยทางเรขาคณิต

กราฟฟิค #8 ดังกล่าวข้างต้นอ่างเก็บน้ำพื้นดิน (ความลึก 1 เมตร)

กราฟฟิค #9 ถังบำบัดน้ำเสีย

กราฟฟิค #10 เขื่อนขนาดเล็ก

กราฟฟิค #11 ห้องแสงอาทิตย์

กราฟฟิค #12 อาศัยราคาไม่แพง #1

กราฟฟิค #13 อาศัยราคาไม่แพง #2