Υποδοχή

Δείκτης κατασκευής

Υδατοκαλλιέργεια, δεξαμενές, ψυχαγωγικές λίμνες: Μια επεκταθείσα εισαγωγή στο σιδηρο τσιμέντο.

Υδραγωγείο, 60 κυβικοί μετρητές

Εγχειρίδιο κατασκευής δεξαμενών

Οδικό πεζοδρόμιο

Οδική κατασκευή Πλεονεκτήματα για τα σχολεία

Προκαταρκτικές σημειώσεις:

Το σιδηρο τσιμέντο είναι άμμος και τσιμέντο που αναμιγνύονται στο ασβεστοκονίαμα και που εφαρμόζονται σε έναν πυρήνα πλέγματος χάλυβα. Απεικονίστε το φίμπεργκλας και τη ρητίνη (που έχει έναν παρόμοιο συντελεστή της ελαστικότητας). Αντικαταστήστε το φίμπεργκλας με το ενωμένο στενά καλώδιο και τη ρητίνη με το ασβεστοκονίαμα τσιμέντου για να απεικονίσετε το σιδηρο τσιμέντο.

Χρήσιμος για, δομές και επισκευές, δεξαμενές, διατηρώντας τοίχοι, υδραγωγεία, γέφυρες, εξωτερικό των τυποποιημένων δομών, και οποιασδήποτε γλυπτικής δομής που μπορούν να σχεδιαστούν. Το σιδηρο τσιμέντο είναι ένα από τα καλύτερα γλυπτικά υλικά.

Το ασβεστοκονίαμα είναι που εφαρμόζεται χέρι που αντλείται. Η εφαρμογή χεριών είναι καλή για τις κάθετες περιοχές. Η ένωση της καθημερινής εργασίας ares δεν είναι κανένας πρόβλημα και αδύνατος να βρεί αφότου τελειώνει τελικό.

Η μηχανική εφαρμογή απαιτεί μια συγκεκριμένη αντλία, έναν αεροσυμπιεστή, και έναν αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Οι στέγες αντλούνται εύκολα. Το σιδηρο τσιμέντο είναι συγκεκριμένο και ο χάλυβας, αυτό δεν παρέχει τη μόνωση από τη θερμότητα ή το κρύο.

Το σιδηρο τσιμέντο είναι το υλικό ενός πολύ παλαιού γλύπτη. Για τις δομικές και τεχνικές έρευνες για τις γλυπτικές κατασκευές: επαφή